Nowy skład rady osiedla (od dn. 21.05.2015 r.)

1. Sebastian Iskra – przewodniczący

2. Adam Suracki – członek

3. Marcin Janowski – członek