Skład Rady i Zarządu Osiedla (od dn. 21.05.2015 r.)

1. Sebastian Iskra – przewodniczący
2. Adam Suracki – członek
3. Marcin Janowski – członek